بازی آنلاین استراتژیک فتح بزرگ great conquest strategic games,بازی آنلاین استراتژیک,بازی آنلاین در این بازی آنلاین استراتژیک فتحی بزرگ از همه ی سرزمینها در راه است . شما فرماندهی یک لشکر بزرگ را بر عهده دارید . مردان جنگی خود را افزایش دهید و همه ی قلعه های دشمنان را فتح کنید . با فرستادن