بایگانی برچسب ها: great conquest strategic games

بازی آنلاین استراتژیک فتح بزرگ

بازی آنلاین استراتژیک فتح بزرگ

بازی آنلاین استراتژیک فتح بزرگ great conquest strategic games,بازی آنلاین استراتژیک,بازی آنلاین در این بازی آنلاین استراتژیک فتحی بزرگ از همه ی سرزمینها در راه است . شما فرماندهی یک لشکر بزرگ را بر عهده دارید . مردان جنگی خود را افزایش دهید و همه ی قلعه های دشمنان را فتح کنید . با فرستادن نیرو به قلعه دشمنان از نیروی قلعه دشمن کاسته میشود و در نهایت قلعه و نیروهایش در اختیار شما قرار میگیرد. این بازی استراتژیک را حتمآ امتحان کنید. »...

ادامه مطلب