اطلاعاتی درباره مورچه عسل در این مطلب از ابرتازه ها اطلاعاتی درباره مورچه عسل را بیان می کنیم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. مورچه ی عسل ٬ نحوه زندگی مورچه ی عسل مورچۀ عسل (Honeypot ant) ! مورچه گلدان عسل یا مورچه ی عسل (Honeypot ant) نوعی مورچه است که در مناطق