جستجوی شغل به صورت آنلاین تبدیل به یکی از چیزهای نرمال زندگی و دنیای تکنولوژی شده است. مردم دیگر ترجیح می دهند در اینترنت دنبال کار بگردند. با آنکه سایت های کاریابی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر زیاد نیستند، ولی همان تعداد سایت های کم نیز سایت های بسیار خوبی هستند که فرصت