بایگانی برچسب ها: LUSSO

تصاویر فراری LUSSO 2017 ؛ خودرویی برای منحصر به‌فرد‌ها

تصاویر فراری LUSSO 2017 ؛ خودرویی برای منحصر به‌فرد‌ها

فراری LUSSO 2017 بسیاری از افراد وقتی یک فراری را در خیابان می بینند، ناخوداگاه روی  مثبتی از خود نشان می دهند در عین حال افراد کمی هستند که این حس خوب را در مورد یک واگن استیشن داشته باشند اما مدل GTCLusso فراری در این مورد استثنا محسوب می شود.   خود من نیز در بین آن دسته از افراد هستم که به شدت از این قبیل ماشین های واگن استیشن بیزارم اما وقتی برای اولین بار، واگن دو در فراری(فراری FF) را دیدم، در برابرش تعظیم کردم. حال پس از شش سا...

ادامه مطلب