ماسلنیتسا را بشناسید جشن نوروز در سرزمین اسلاوها ماسلنیتسا  چیست؟ جشن مذهبی و عامیانه‌ای است که در گستره جمهوری‌های اسلاونژاد شوروی سابق از قبیل روسیه، اوکراین و بلاروس برگزار می‌شود و نماد وداع با زمستان و استقبال از بهار در این کشورهاست.