بایگانی برچسب ها: Methanosarcina

آیا یک میکرب سبب «مرگ بزرگ» شده است؟

آیا یک میکرب سبب «مرگ بزرگ» شده است؟

حدود ۲۵۱ میلیون سال قبل، ناگهان ۹۰ درصد موجودات زنده روی زمین منقرض شدند. به گونه ای که بسیاری از گونه های جانوری به کلی و برای همیشه از روی زمین ناپدید گشتند. این واقعه را «مرگ بزرگ» نامگذاری کرده اند. محاسبات نشان می دهد که در این رویداد بیش از ۹۶ درصد موجودات دریایی و ۷۰ درصد موجودات ساکن خشکی جان خودشان را از دست دادند. اما چه چیزی سبب «مرگ بزرگ» شد؟ نظریه های مختلفی برای این موضوع وجود دارد. برخی معتقدند فعالیت های آتشفشانی ب...

ادامه مطلب