تبلت جدید مایکروسافت از ۹۵ درصد رایانه های شخصی موجود در بازار قدرتمندتر است.   از همان روزی که درگیری های اپل و مایکروسافت بر سر سیستم عامل شرکت ردموندی به اوج خود رسید؛ بیل گیتس و همکارانش یک رویای بزرگ را در سر می پروراندند. طی سال ها آنها تقریبا به همه چیز رسیدند.