خیلی وقت‌ها در موقعیتی قرار می‌گیرید که مجبورید کارایی سخت‌افزار را فدای ارزانی قیمت آن کنید اما کاربرها می‌توانند با مدیریت صحیح بودجه و دقت در انتخاب قطعات بهترین بهره‌برداری را بکنند. در اینجا قصد داریم با حفظ تعادل بین قیمت پرداختی و کارایی قطعات، این راهنمای خرید را در مورد کارت‌های گرافیک و فضا‌های