شاید برخی از شما عزیزان جزو کاربرانی باشید که فعالیت‌ تان در اینترنت به استفاده از چند سایت خاص محدود می‌شود. البته بهتر است این گونه بگوییم که منابع اطلاعاتی شما در اینترنت چند سایت خاص است و همواره برای انجام کارهای خود به آن‌ها رجوع می‌کنید. بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنیم از نرم‌افزار ویژه‌ای