بازی آنلاین پرش با نیزه ؛ در این بازی آنلاین باید با با کلید جهت راست کیبورد شروع به حرکت کنید و برای افزایش سرعت باید به صورت مرتب جهت را فشار داده و راه کنید و در زمان مناسب کلید space را فشار دهید تا پرش با نیزه انجام شود.