پردازنده گرافیکی تا لحظه نگارش این مطلب معماری پردازنده گرافیکی مشخص نشده‌ است. اما دو احتمال وجود دارد: یکی معماری فعلی AMD یعنی GCN یا Graphics Core Next (محصولات سری Radeon HD 7000 بر اساس این معماری ساخته و عرضه شدند) و دیگری نسخه جدیدتر همین معماری. آن‌چه که می‌توان گفت این است که