بایگانی برچسب ها: rehabilitationwitha

فراموشی ها وبازسازی آن با حسی سورئال

فراموشی ها وبازسازی آن با حسی سورئال

فراموشی ها وبازسازی آن با حسی سورئال  فراموشی ها وبازسازی آن با حسی سورئال چگونه ممکن است؟ مجموعه ای که مرز بین واقعیت و توهم است. مجموعهٔ مجسمه‌های ساخته شده از سیم، خاک رس. هنرمند این مجسمه ها می‌گوید: «بسیاری از خاطرات ما قطعات اغلب فراموش شده ای هستند که مشکل به یاد می‌آوریم. من سعی داشتم آن لحظات را تکه تکه با حسی سورئال بازسازی کنم. این خاطرات بخش‌های زیادی از واقعیت وجود ما هستند. بخش هاس شکسته شکسته و پر از حرف.   ادامه مطلب ...

ادامه مطلب