بایگانی برچسب ها: sms فلسفی

اس ام اس فلسفی و جملات پندآموز آبان 92

اس ام اس فلسفی و جملات پندآموز آبان 92

زیستن آموزد و جاوید شدن پیکِ پیروزی و امید شدن شاد بودن هنر است گر به شادی تو دلهای دگر باشد شاد زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خُرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد … “ژاله اصفهانی” . . برای خودت زندگی کن اما برای دیگران زندگی باش … . . سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست ! به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند حتی آنگاه که ایستاده ایی … . . آدمهای بزرگ همه چیزشان بزرگ است حتی ا...

ادامه مطلب