نحوه ی SPLIT فایل‌های بزرگ چگونه فایل‌های بزرگ را Split یا کوچک کنیم ، Split Archive