بایگانی برچسب ها: Status

استاتوس های جالب شبکه های اجتماعی (۲۱)

استاتوس های جالب شبکه های اجتماعی (۲۱)

روزنامه هفت صبح : هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، Status های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر «شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند. ۱- یکی دیگه از فانتزیام اینه که بچه دار بشم اسمشو بذا...

ادامه مطلب

استاتوس های جالب شبکه های اجتماعی (20)

استاتوس های جالب شبکه های اجتماعی (20)

روزنامه هفت صبح: هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، Status های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر «شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند. ۱- بابام اسمس فرستاده: هلو، ساعت هفت دم در حاضر باش می...

ادامه مطلب

استاتوس های جالب شبکه های اجتماعی سری (۱۸)

استاتوس های جالب شبکه های اجتماعی سری (۱۸)

روزنامه هفت صبح : هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، Status های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر «شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند. ۱- مادرم امروز ترشی مخلوط درست کرده به غیر از دمپایی ...

ادامه مطلب

شوخی های جالب شبکه های اجتماعی سری (۱7)

شوخی های جالب شبکه های اجتماعی سری (۱7)

روزنامه هفت صبح : هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، Status های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر «شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند. ۱- همه بدبختیامون مال خودمونه ها؛ به شادی که می رسیم؛...

ادامه مطلب

شوخی های جالب شبکه های اجتماعی مهر 92

شوخی های جالب شبکه های اجتماعی مهر 92

روزنامه هفت صبح: هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، Status های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر «شما» نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند. ۱- تلویزیون داره تبلیغات موسسه کودکان نابغه رو نشون م...

ادامه مطلب