طرز پخت خورش بامیه بادمجان طرز پخت خورش بامیه بادمجان خیلی آسان است. خورش بامیه بادمجان یکی از غذا هایی است که خیلی از ایرانیان دوستش دارند و بسیار غذای خوشمزه و خوش بو است پس به شما توصیه می کنم طرز پخت خورش بامیه بادمجان را یاد بگیریرد و از آن لذت ببرید پس