دریاچه گهر ملقب به نگین زاگرس در لرستان دریاچه گهر ملقب به نگین زاگرس یک دریاچه کوهستانی در ایران است که یک جای فوق العاده دیدنی و برای گردشکری است که در میان رشته‌کوه اشترانکوه در استان لرستان با ارتفاع ۲۳۵۰ متر از سطح دریا واقع شده است.