بایگانی برچسب ها: ThoughtWorks

استخدام در این شرکت ها تقریباً غیرممکن است!

استخدام در این شرکت ها تقریباً غیرممکن است!

برخی از شرکت ها در دنیا هستند که به سخت ترین روش ممکن از نیروهایی که می خواهند جذب کنند امتحان می گیرند تا مطمئن شوند برای کار در شرکت آنها شایستگی لازم را دارند. قبول شدن در مصاحبه این شرکت ها مرد می خواهد. برای آشنایی با این شرکت های سخت گیر با ما همراه باشید. این ۱۰ شرکت از ۲۵ کمپانی است که Glassdoor در فهرست سال ۲۰۱۳ خود منتشر کرده است. این شرکت ها دشوارترین مصاحبه های وروی دارند. رتبه های ذکر شده در پایین همه از ۵ هستند. جالب اس...

ادامه مطلب