بایگانی برچسب ها: Unbounded Robotics

ورود ربات همه‌فن‌حریف به بازار کار

ورود ربات همه‌فن‌حریف به بازار کار

مهندسان رباتی عمومی ابداع کرده‌اند که تنها برای یک تخصص ویژه قابل استفاده نبوده و می‌تواند طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را انجام دهد. شرکت «Unbounded Robotics» در حال فروش این ربات است که ارتفاع آن تقریبا یک متر بوده و مجهز به یک دست منفرد کنترل کننده است. برخلاف اکثر ربات‌ها که برای آزمایش حرکت یا انجام فعالیتی خاص طراحی می‌شوند، ربات جدید می‌تواند برای طیف وسیعی از مسئولیت‌ها برنامه‌یزی شود. برنامه‌ریزی ربات‌ها برای کار با اجسام دنیای...

ادامه مطلب