VSD یا سوراخ بین بطنی در این مطلب از ابرتازه ها درباره VSD یا سوراخ بین بطنی توضیحاتی را بیان نموده ایم. برای بالا بردن دانش خود در این زمینه با ما همراه باشید. VSD یا سوراخ بین بطنی ٬ سوراخ بین بطنی در کودکان VSD عبارت است از وجود یک سوراخ در دیواره دو حفره