محققان وزارت دفاع آمریکا موفق به ساخت یک لباس جنگی شدند که نه تنها از بروز هرگونه جراحت جلوگیری می کند؛ بلکه استقامت سربازان را افزایش می دهد. به گزارش ابرتازه ها به نقل از ایرنا ، این زره جنگی Warrior Web نام دارد. در حال حاضر هر سرباز در جنگ و تمرینات نظامی مجبور