پارسینه: اوایل هفته جاری بود که خبرهای ضد و نقیضی درباره احتمال رفتن ولاسکو از ایران شنیده می شد. خبرها ابتدا بیشتر به شایعه شباهت داشت اما این شایعات رفته رفته قوت گرفت و کار به جایی رسید که متوجه شدیم خود ولاسکو هم میل زیادی به رفتن دارد. شنیدیم که او تحت تاثیر سیل