نحوه غیرفعال کردن Windows Defender در ویندوز ۱۰ برای غیرفعال کردن Windows Defender در ویندوز ۱۰ می توانید از یکی از روش های زیر استفاده کنید. روش اول استفاده از Local Group Policy ۱-Run رو باز کنید. ( استفاده از کلید های Windows+R ) ۲-عبارت gpedit.msc رو تایپ و Ok کنید. ۳-به مسیر زیر بروید