windows media playerwindows media player
نحوه ی ایجاد لیست پخش هوشمند در windows media player Windows Media Player ، لیست پخش برای گوش دادن به موسیقی های موردعلاقه طبیعتاً نیاز به گلچین کردن آن‌هاست. از این رو می‌توان یک لیست پخش یا Playlist ایجاد کرد. اما انتخاب تک‌تک آهنگ‌ها برای ایجاد چنین لیستی وقت زیادی از شما می‌گیرد. در این
ترفندهای Windows Media Player Windows Media Player ، چندترفند ازجنس Windows Media Player
ترفندهای جالب در windows media player