بازی فکری آنلاین Zomboball یک بازی مهارتی جالب و منفاوت که در آن باید زامبی ها را با توپ فوتبال ناک اوت کنید! با نشانه گیری و شوتیدن توپ زامبی ها را از پای در بیاورید و به مراحل بعدی بروید. تعداد توپ ها در هر مرحله محدود است. برای شروع بازی بر روی عکس