خاصیت شیر از نظر ائمه خاصیت شیر از نظر ائمه

خاصیت شیر از نظر ائمه

خواص درمانی شیر ، خواص شیر در درمان بیماری ها ، فواید شیر ، خاصیت شیر از زبان ائمه

خاصیت شیر از نظر ائمه | خواص درمانی شیر ، خواص شیر در درمان بیماری ها

نوشیدن شیر، درمان هر دردى به جز مرگ است

۱. امام صادق (ع): براى گلودرد، چیزى همانند نوشیدن شیر، مفید نیست .

۲. امام صادق (ع): شیر بخور که هم موجب رویش گوشت در بدن مى شود و هم استخوان را محکم مى کند.

۳.امام على (ع): نوشیدن شیر، درمان هر دردى به جز مرگ است .

۴. ابوالبلاد مى گوید: در نزد امام باقر، از ناراحتى معده ام شکوه کردم . فرمود: ((چرا شیر گاو نمى نوشى . آیا تا کنون شیر گاو نوشیده اى )). گفتم : ((آرى ؛ بارها نوشیده ام )). فرمود: ((به نظرت شیر گاو چطور است ؟)). گفتم : ((به نظر من ، معده را شست و شو مى دهد؛ موجب مى شود که اطراف کلیه را پیه بپوشاند و اشتها را زیاد مى کند)). امام فرمود: ((اگر فصلش بود، با هم به بندرگاه یَنبُع مى رفتیم تا شیر گاو بخوریم )).(۲۶۴)

۵.پیامبر (ص): شیر شتر، درمان بیمارى ذَرِب (۲۶۵) است .

۶. امام على (ع): شیر گاو، دارو است .

۷. پیامبر (ص): خداوند براى هر دردى که فرستاده ، درمانى قرار داده است و در شیر گاو، درمان همه ى دردها است .

۸. شیر گاو بخورید که درمان هر دردى است ؛ چرا که گاو، هر نوع گیاهى را مى خورد.

۹. یحیى بن عبدالله مى گوید: نزد امام صادق بودم که چند پیاله برایمان آوردند. حضرت فرمود: ((این سر شیر الاغ است که آن را براى یکى از بیمارانمان گرفته ایم . هر کس مى خواهد، بخورد)).

۱۰. هر کس که آب کمرش دگرگون شده است و نطفه اش منعقد نمى شود شیر و عسل برایش مفید است .

۱۱. امام کاظم (ع): هر کسى مى خواهد ماست بخورد و از خوردن ماست ، ضررى به او نرسد، پس از آن سیاهدانه بخورد.

منبع:داروخانه معنوی

خاصیت شیر از نظر ائمه

داروخانه معنوی

آرشیو

دعای مقاتل بن سلیمان برای برآورده شدن حاجت

دعای مقاتل بن سلیمان, دعای مقاتل بن سلیمان با معنی دعای مقاتل بن سلیمان, دعای مقاتل بن سلیمان با معنی در این مطلب از...