احادیثی از امام صادق علیه السلام احادیثی از امام صادق علیه السلام

احادیثی از امام صادق علیه السلام

خشم ، و شجاع ، امانت ، درستکار ، گنهکار ، سخنان امام صادق

احادیثی از امام صادق علیه السلام | دوستی ، بذل و بخشش

۱.ثلاثه تورث المحبه: الدین و التواضع و البذل.

سه چیز دوستی را به دنبال دارد: دین، فروتنی، بذل و بخشش.

۲. لست أحب أن أری الشاب منکم إلا غادی فی حالین إما عالماً أو متعلّماً.
نیست برای من دوست داشتنی تر از اینکه ببینم جوانی از شما را، مگر اینکه در دو حال باشد یا عالم یا شاگرد علم.
۳. علیک بالنّصح لله فی خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه.
بر تو باد به نصیحت کردن مردم برای خدا پس تو هرگز عملی را با فضیلت تر از آن نمی یابی.
۴. مثل العلم الذی ل یعمل به کالکنز الذی لا ینفق منه.
مَثَل علمی که انسان به آن عمل نمی کند همچون گنجی است که از آن انفاق نمی کند.
۵. ثلاثه لا تعرف إلاّ فی ثلاثه مواطن: لا یعرف الحلیم إلا عند الغضب، و لا الشجاع إلا عند الحرب، و لا أخ إلا عند الحاجه.
سه نفر هستند که شناخته نمی شوند مگر در سه جا. شناخته نمی شود انسان حلیم مگر در حال خشم و شجاع مگر در جنگ و برادر مگر در حاجت به او.
۶. لاثه مکسبه للبغضاء: النفاق، والظلم، والعجب.
بغض و کینه سه چیز را به دنبال دارد دوروئی، ظلم، خودپسندی
۷. ثلاثه أشیاء یحتاج الناس طراً إلیها: الأمن، والعدل، و الخصب.
سه چیز است که همه مردم به آن محتاج هستند: امنیت، عدالت، زندگی مرفّه (سرسبزی).
۸. ثلاثه خصال من رزقها کان کاملاً: العقل و الجمال و الفصاحه.
سه چیز است که اگر کسی داشته باشد کامل است: عقل، زیبایی، فصاحت در کلام.
۹. سأله رجل أن یعلّمه ما ینال به خیر الدنی و الآخره و لا یطول علیه فقال لا تکذب.
مردی از حضرت سئوال کرد تا بیاموزد به او آنچه را که به دست آورد به سبب آن خیر دنیا و آخرت را به دست آورد و بر او طولانی نباشد (و زود به او برسد) حضرت فرمودند: دروغ نگو.
۱۰. من ساء خلقه عذّب نفسه. و قال: أحب إخوانی إلیّ من أهدی إلیّ عیوبی. و قال: ثلاث لم یجعل الله لأحد من الناس فیهن رخصه: بر الوالدین برّین کانا أو فاجرین. و وفاء بالعهد للبر و الفاجر، و اداء الامانه إلی البر و الفاجر.
کسی که اخلاق خوبی نداشته باشد خود را به سختی می اندازد و فرمودند: بهترین برادران من افرادی هستند که بدیهای مرا به من هدیه می کنند و فرمودند سه چیز است که خدا برای هیچ کس از مردم تخفیفی قرار نداده است. نیکی به پدر و مادر، دستکار باشند یا گنهکار، وفای به عهد، برای درستکار باشد یا گنهکار و برگرداندن امانت، به درستکار باشد یا گنهکار

احادیثی از امام صادق علیه السلام

احادیث و سخنان بزرگان دین

آرشیو

احادیثی در مورد وظایف فرزندان در قبال والدین

وظایف فرزندان در قبال والدین, حدیث در مورد وظایف فرزند در برابر والدین, حدیث درباره احترام به والدین وظایف فرزندان در قبال والدین, حدیث...