احادیثی در مورد نماز احادیثی در مورد نماز

احادیثی در مورد نماز

احادیث نماز ، حدیث در مورد نماز ،  نماز دراحادیث ، حدیث درباره نماز

احادیثی در مورد نماز | احادیث نماز ، حدیث در مورد نماز

معراج مؤمن

پیامبر (ص ) : الصلوه ، معراج المؤمن نماز، معراج مؤمن است .( کشف الاسرار، ج ۲، ص .۶۷۶ سرالصلوه ، ص ۷، اعتقادات مجلسی ، ص ۲۹ )

نماز نور مؤمن

پیامبر (ص ) : الصلوه نور المؤمن نماز نور مؤمن است .( شهاب الاخبار، ص .۵۰ نهج الفصاحه ، ص ۳۹۶ )

نشانه ایمان

پیامبر (ص ) : علم الایمان الصلوه علامت و نشانه ایمان نمازاست .( شهاب الاخبار، ص ۵۹ )

نماز ستون دین

پیامبر (ص ) : الصلوه عماد دینکم نماز، پایه و ستون دین شماست .( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۷۰ )

تقرب به وسیله نماز

امام کاظم (ع ) : افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفه به ، الصلوه بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است .( تحت العقول ، ص ۴۵۵ )

پرچم اسلام

پیامبر (ص ) : علم الاسلام الصلاه نماز، پرچم اسلام است .( کنز العمال ، ج ۷، ص ,۲۷۹ حدیث ۱۸۸۷ )

نماز وسیله تقرب مؤمن

پیامبر (ص ) : ان الصلوه قربان المؤمن همانانماز خواندن وسیله نزدیکی مؤمن به خداست .( کنز العمال ، حدیث ۱۸۹۰۷ )

نماز و پایه های دین

امام باقر (ع ) : بنی الاسلام علی خمس : الصلوه و الزکوه و الصوم و الحج و الولایه اسلام بر روی پنج پایه بنا شده است : نماز، روزه ،زکات ، حج ، ولایت .( کافی ، ج ۲، ص ۱۷ )

اهل بیت (ع) و اقامه نماز

امام حسین (ع ) : “الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاه ” قال : هذه فینا اهل البیت (در تفسیر آیه ) “کسانی که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت دهیم ،نماز را به پا می دارند” فرمود: این در مورد ماخاندان اهل بیت است .( بحار الانوار، ج ,۲۴ ص ۱۶۶ )

نماز آخرین توصیه انبیاء

امام صادق (ع ) : احب الاعمال الی الله – عز وجل – الصلوه و هی اخر وصایا الأنبیاءنماز، بهترین کارها نزد خداوند و آخرین وصیتهای پیامبران الهی است .( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۹۷ )

جایگاه نماز

پیامبر (ص ) : موضع الصلوه من الدین کموضع الرأس من الجسدجایگاه نماز در دین ، مانند جایگاه سر در بدن است .( کنز العمال ، ج ۷، حدیث ۱۸۹۷۲ )

سیمای دین

امام علی (ع ) : لکل شی ء وجه و وجه دینکم الصلاه هر چیز دارای سیماست ، سیمای دین شما نماز است .( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۲۷ )

وصیت امیرالمؤمنین (ع )

امام علی (ع ) : الله ، الله فی الصلوه ، فانها عموددینکم خدا را، خدا را درباره نماز، چرا که ستون دین شماست .( نهج البلاغه ، نامه ها، ص ۴۷ )

کلید بهشت

پیامبر (ص ) : الصلوه مفتاج الجنه نماز کلید بهشت است .( نهج الفصاحه ، حدیث ۱۵۸۸ )

تداوم نماز و انتظار

پیامبر (ص ) : لا یزال العبد فی صلوه ما انتظر الصلوه بنده مادام که منتظر نماز است در حال نماز است .( نهج الفصاحه ، ص ,۵۲۷ حدیث ۲۵۳۸ )

روشنایی چشم پیامبر (ص)

پیامبر (ص ) : قره عینی فی الصلاه روشنی چشم من در نماز است .( نهج الفصاحه ، ص ,۲۸۳ حدیث .۱۳۴۳ بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۱۹۳ )

نماز و خدمت

امام صادق (ع ) : ان طاعه الله خدمته فی الارض فلیس شی ء من خدمته یعدل الصلاه پیروی و اطاعت از پروردگار خدمت کردن به او در زمین است وهیچ چیز در خدمت به پروردگار معادل نماز نیست .( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۱۸ )

حقیقت نماز

پیامبر (ص) : مثل الصلاه مثل عمود الفسطاط، اذا ثبت العمودثبتت الاطناب و الاوتاد و الغشاء، و اذا انکسر العمود لم ینفع وتد و لا طنب و لاغشاءمثل نماز مانند مثل ستون خیمه است ، هرگاه ستون ثابت باشد طنابها و میخهاو پرده ها ثابت و سودمند خواهند بود و هرگاه ستون بکشند و در هم فرو ریزد، نه میخ نافع است و نه ریسمان سودی دارد و نه پرده ای اثری خواهد داشت .( من لایحضره الفقیه ، ج ۱، شماره ۶۳۹ )

بهترین اعمال در قیامت

امام صادق (ع ) : ان افضل الاعمال عند الله یوم القیامه ، الصلوه همانا بهترین عمل در روز قیامت نزد خداوند، نماز است .( مستدرک الوسائل ، ج ۳، ص ۷ )

منبع:topforum.ir- بازنشر – www.abartazeha.com

احادیثی در مورد نماز

احادیث و سخنان بزرگان دین

آرشیو

احادیثی در مورد وظایف فرزندان در قبال والدین

وظایف فرزندان در قبال والدین, حدیث در مورد وظایف فرزند در برابر والدین, حدیث درباره احترام به والدین وظایف فرزندان در قبال والدین, حدیث...