افشاگری جنجالی مهاجم سابق استقلال افشاگری جنجالی مهاجم سابق استقلال
علی علیزاده درباره اینکه آیا پس از اعلام حکم کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال درباره جریمه ۵۰۰ هزار تومانی اش به این حکم اعتراضی داشته است یا
نه عنوان کرد:

من فردای اعلام حکم به فدراسیون فوتبال رفتم و موضوع را پیگیر
شدم اما هنوز پاسخی در این باره به من داده نشده است.به سه بار مکه ای که
رفته ام قسم می خورم من هم دوست دارم فضای فوتبال کشور پاک شود اما وقتی
چیزی را به عینه ندیدم چگونه می توانم خبرش را بدهم.خدا می داند در زمان
حضورم در شهرداری به صورت مستقیم چیزی را ندیدم اما به هر حال حرفها و
شایعاتی شنیده می شد که چون به صحت آنها اعتماد نداشتم نمی توانستم درباره
شان حرف بزنم.


وی با اشاره به شکست تیم شهرداری تبریز در مسابقه مقابل استقلال صنعتی و
اتفاقاتی که پس از آن رخ داد افزود:ما این بازی را باختیم.جو تیم خیلی بود
بود.سرمربی تیم آمد و بازیکنان را مورد انتقادات شدید قرار داد.چند روز بعد
در رختکن تیم بودیم که یکی،دو بازیکن بحث عجیبی را مطرح کردند.

ادمه مطلب…

آنها گفتند
از آنجا که سایپا شمال با تیم استقلال صنعتی بازی دارد از بازیکنان نفری یک
میلیون تومان جمع کنیم و به عنوان عیدی بازیکنان سایپا شمال بدهیم تا این
تیم استقلال صنعتی را شکست بدهد.

خدا می داند به آنچه مقدسات است قسم می
خورم پس از این حرفی که مطرح شد من و مهدی واعظی بودیم که سر و صدا کردیم و
گفتیم اصلا زیر بار این بحث ها نمی رویم.ما گفتیم خودمان باید عرضه داشته
باشیم که توانایی صعود به لیگ برتر را داشته باشیم.اصلا هم نمی دانم سرنوشت
این بحث به کجا رسید و چه اتفاقی افتاد چون من ۱۰ هفته در تیم نبودم.


علیزاده در پاسخ به این پرسش که نام مطرح کنندگان این پیشنهاد چه بود
اظهار داشت:نمی توانم بگویم.همه مستندات در اختتیار  کمیته انضباطی قرار
دارد.


وی افزود:من در فوتبالم هر چه دارم از لطف آن بالایی و زحمتی است که
کشیدم.برخی می گویند که تو که فقط ۵۰۰ هزار تومان جریمه شده ای و نباید
ناراحت باشی اما من می گویم که ۱۲ سال در فوتبالم گذرم به کمیته انضباطی
نرسیده بود اما این اتفاقات خیلی برایم بد شد.من که در استقلال و پرسپولیس
بازی کردم و نان بازویم را خوردم چگونه می توانم بپذیرم که داخل برخی
جریانات شوم که روحم هم از آنها خبر ندارد.امیدوارم کمیته محترم انضباطی که
قطعا قصدش کمک به فوتبال کشور است اجازه ندهد که تر و خشک با هم
بسوزند.این تنها خواسته من است.

منبع : جام ورزشی

888
0

ورزشی

آرشیو

هالک ایرانی در حال راهی شدن به کشتی کج

هالک ایرانی در حال راهی شدن به کشتی کج پسر ایرانی معروف به هالک ایرانی به خاطر استیل اندامی که دارد مورد توجه رسانه های...