اس ام اس و جملات به سلامتی اس ام اس و جملات به سلامتی

به سلامتی

اس ام اس و جملات به سلامتی
sms o jomlate be salamatiبه سلامتی کلاغ

که آزادی رو به زیبایی و صدا ترجیح دادسلامتیه اونایی که از شدت دلتنگی به کما رفتن

حرف میزنن ، راه میرن ، نفس می کشن

ولی هیچ حسی ندارن


به سلامتی کولر

که خودشو گرم می کنه که مارو خنک کنه
سلامتی نسلی که

می دونست پلنگ صورتی صورتی ست

اما خاکستری تماشایش می کردبه سلامتی کسی که دوسش داری و پیشت نیست

اما یه یادگار ازش داری که وقتی نیگاش می کنی

بوش می کنی و حس می کنی کنارتهسلامتی اونی که

با خاطراتشم خوشیهمه ی آدم ها برای خودشون یک چیزِ یواشکی دارند

یک اتفاقِ یواشکی یا یک حسِ یواشکی

یک آدمِ یواشکی و شاید هم یک عشقِ یواشکی

سلامتی هر چی یواشکیسلامتی دلامون

که دلتنگ کسایی می شن

که اصلا نمی دونن دل چیهبه سلامتی خودمون

که مخاطب خاصِ هیچ کس نیستیماس ام اس به سلامتی طنز و جاهلی
sms besalamati tanzسلامتیه کسایی که آرامش دیگران

براشون مهم تر از برطرف کردن تنهایی خودشونه

و دلی رو برای خوش گذرانیشون به بازی نمی گیرنسلامتیه اونایی که دهنشون پر حرفه

ولی اونقد مودب هستن که با دهن پر حرف نمی زنن

و فقط سکوت می کننبه سلامتی آدمایی

که وقتی می فهمن چقدر دوسشون داری

بازم آدم می موننبه سلامتی حرفایی

که بک اسپیس پاکشون می کنهسلامتی آدمای بی کینه که وقتی یکی رو دوست دارن

هرچقدرم اذیتشون کنه

هرچقدرم ناراحتشون کنه

باز یادشون می ره و دلشون براش تنگ می شه !به سلامتی اونایی که هرچی سعی می کنی

که فقط برای یه لحظه بهشون فکر نکنی

فقط یه لحظه اما بازم نمی تونی

این یعنی عشق

پس به سلامتی هرچی عاشقهآرزوی خیلی ها بودم اما اسیر قدرنشناسی یک نفر شدم

به سلامتی قربانی های اعتمادبه سلامتی اونایی که خیلی تنهان

نه که نمی تونن با کسی باشن

فقط دلشون نمی خواد با هرکسی باشنبه سلامتی قلبی که شکست

اما لبه هاش تیز نشد !به سلامتی مترسک که گفت :

وقتی نمی شود رفت

همین یک پا هم اضافیست

منبع : bisms.ir –  abartazeha.ir