عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه, عکس فانتزی عاشقانه ۲۰۱۷ , عکس فانتزی دختر برای پروفایل, عکس فانتزی برای پروفایل, عکس فانتزی جدید, عکس فانتزی دخترانه, عکس فانتزی زیبا, عکس فانتزی عاشقانه جدید.

عکس فانتزی عاشقانه ۲۰۱۷ برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی برای پروفایل, عکس فانتزی جدید

عکس فانتزی عاشقانه ۲۰۱۷ برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 , عکس فانتزی دختر برای پروفایل

عکس فانتزی جدید, عکس فانتزی دخترانه

عکس فانتزی عاشقانه ۲۰۱۷ , عکس فانتزی عاشقانه جدید

عکس فانتزی زیبا, عکس فانتزی عاشقانه جدید

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

 عکس فانتزی برای پروفایل, عکس فانتزی زیبا

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه, عکس فانتزی دختر برای پروفایل

عکس فانتزی 2017 , عکس عاشقانه 2017 , عکس برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی جدید , عکس فانتزی دخترانه

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

دم‌ها
وقتی می آیند
موسیقی شان را هم با خودشان می آورند …
ولی وقتی می روند
با خود نمی برند‌‌ !
آدم‌ها
می آیند
و می روند
ولی در دلتنگی هایمان‌‌
شعرهایمان‌‌
رویاهای خیس شبانه‌‌مان… می مانند‌‌‌ !

جا نگذارید !
هر چه را که روزی می آورید را
با خودتان ببرید‌ !
وقتی که می روید
دیگر
به خواب و خاطره‌‌‌ی آدم برنگردید.

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی 2017 , عکس عاشقانه 2017 , عکس برای پروفایل

عکس فانتزی 2017 , عکس عاشقانه 2017 , عکس برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه ۲۰۱۷ برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 , عکس فانتزی دختر برای پروفایل

عکس عاشقانه 2017 , عکس برای پروفایل, عکس فانتزی عاشقانه

عکس عاشقانه 2017 , عکس برای پروفایل, عکس فانتزی عاشقانه

گفته بود اولینَ‌ش “من” هستم!
باورش کردم
افتخار هم میکردم
اولینِ کسى بودن
آخ که عجب لذتى دارد!
آهنگ گوش میکردیم، بغض میکرد…
کافه میرفتیم، بغض میکرد…
قدم میزدیم، بغض میکرد…
حتى لحظه اى هم که بوسیدمش، بغض کرد…
یک جاى کار میلنگید!
“من شبیهِ اولین ها نبودم…”

www.abartazeha.com

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی ۲۰۱۷ , عکس فانتزی عاشقانه

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس عاشقانه ۲۰۱۷ , عکس برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی دختر برای پروفایل | عکس دخترونه ۲۰۱۷

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

در صدا کردن نام تو
یک «کجایی؟! » پنهان است
یک «کاش می‌بودی»
یک «کاش باشی»
یک «کاش نمی‌رفتی»
من نام تو را
حذف به قرینه‌ی این همه دلتنگی و پرسش صدا می‌زنم…

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه 2017 برای پروفایل

عکس فانتزی عاشقانه ۲۰۱۷ برای پروفایل

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...