10 چیستان درباره نماز 10 چیستان درباره نماز

۱۰ چیستان درباره نماز

در این مطلب از ابرتازه ها ۱۰ چیستان درباره نماز آماده کرده ایم. با ما همراه باشید و به این چیستان ها جواب دهید.

چیستان های جالب با جواب ٬ چیستان های نماز ٬ چیستان درباره نماز

چیستان های نماز ٬ چیستان درباره نماز

بچه های عزیز هرکدام از سوال های زیر را فکر کنید و جواب بدهید.

۱- اولین رکن نماز چیست؟

۲- اولین ذکر نماز چیست؟

۳- نماز های یومیه چند بسم الله دارد؟

۴- نماز های یومیه چند تشهد دارد؟

۵- در نماز های یومیه چند سوره خوانده می شود؟

۶- نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟

۷- دعوتنامه نماز های یومیه چیست؟

۸- کدام نماز سوره ندارد؟

۹- کدام نماز دو قنوت دارد؟

۱۰- کدام نماز ۹ قنوت دارد؟

چیستان های جالب با جواب ٬ چیستان های نماز ٬ چیستان درباره نماز

چیستان های جالب با جواب ٬ چیستان های نماز ٬ چیستان درباره نماز

چیستان های جالب با جواب ٬ چیستان های نماز ٬ چیستان درباره نماز

جواب:

۱- نیت

۲- تکبیرهالاحرام

۳- ۲۰

۴- ۹بار

۵- ۲۰

۶- ۱۱رکعت

۷- اذان

۸- میت – احتیاط – غفیله

۹- میت

۱۰- عید فطر و قربان و نماز باران

منبع:jamnews.ir

سرگرمی کودکان

آرشیو

چیستان برای کودکان دبستانی | 45 معمای کودکانه با جواب

چیستان برای کودکان دبستانی معمای کودکانه ساده ۱. من زنده نیستم، اما پنج انگشت دارم جواب: دستکش ✰✩☆✰✩☆✰ ۲. آن چیست که در طول...