بازی آنلاین بسیار جذاب Extreme Pamplona بازی آنلاین بسیار جذاب Extreme Pamplona

در این باز آنلاین دو پا دارید، دو پای دیگر هم قرض کنید و از دست گاو وحشی ای که به دنبالتان است و هر لحظه ممکن به شما برسد فرار کنید!

با عکس العمل سریع و مناسب، موانع سد راه فرارتان را رد کنید و خود را به پناهگاه برسانید. لحظه ای غفلت شما کافیست که گاو به شما برسد. بازی با کیبورد انجام میشود.

برای شروع بازی بر روی عکس زیر کلیک کنید.

 بازی Extreme Pamplona

بازی آنلاین بسیار جذاب Extreme Pamplona