عکس های تماشایی اندام آرنولد شوارتزنگر در پیری عکس های تماشایی اندام آرنولد شوارتزنگر در پیری

چندی پیش عکسی از هیکل تکیده شده آرنولد شوارتزنگر در سالهای اخیر منتشر شد که او را بسیار ضعیف نشان می داد.

ولی بتازگی او دوباره به ورزش روی آورده است و عکسهای جدیدش را در اینرتنت منتشر کرده است.

Arnold Schwarzenegger powraca!

آرنولد شوارتزنگر

آرنولد شوارتزنگر

آرنولد شوارتزنگر

Arnold Schwarzenegger powraca!

عکس های آرنولد شوارتزنگر ۲۰۱۳

Arnold Schwarzenegger powraca!

آرنولد شوارتزنگر

عکس آرنولد

Arnold Schwarzenegger powraca!

آرنولد شوارتزنگر

Arnold Schwarzenegger powraca!

آرنولد شوارتزنگر

Arnold Schwarzenegger powraca!

آرنولد شوارتزنگر

Arnold Schwarzenegger powraca!

آرنولد شوارتزنگر

Arnold Schwarzenegger powraca!

9,698
1

ورزشی

آرشیو

عکس دختر شفر با لباس استقلال در کشور امارات

عکس یادگاری دختر شفر با لباس استقلال در دبی آیلیسا شفر Aylissa Schaefer دختر وینفر شفر سرمربی استقلال با انتشار عکسی از خودش که...