معمای تصویری جسم فضایی چند وجهی معمای تصویری جسم فضایی چند وجهی

معمای تصویری جسم فضایی چند وجهی

در این معمای تصویری می خواهیم تعداد وجه های شکل زیر را مشخص کنیم.

آیا می توانید در مدت کمتر از ۲ دقیقه محاسبه کرده و بگویید شکل بالا چند وجهی (پهلو) است؟

معمای تصویری جسم فضایی , تست هوش سخت

تست هوش سخت ، معمای تصویری با جواب ، تست هوش تصویری جالب

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

تست هوش سخت

♦♦♦

♦♦♦ 

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

پاسخ معمای تصویری جسم فضایی چند وجهی :

۱۸ وجه

منبع:ihoosh.ir – بازنشر – www.abartazeha.com

معما و تست هوش

آرشیو

17 چیستان خیلی سخت با جواب

از به چالش کشیدن هوش خود و دوستان خود لذت می‌برید؟ اگر پاسختان مثبت است آماده باشید، چون در ادامه این مقاله با چند...