فیلم حمله وحشیانه پلیس به دختر دبیرستانی فیلم حمله وحشیانه پلیس به دختر دبیرستانی

فیلم حمله وحشیانه پلیس به دختر دبیرستانی

فیلم دختر دبیرستانی , ازار دختر دبیرستانی, پیس آمریکا, شوک الکتریکی

فیلم حمله وحشیانه پلیس به دختر دبیرستانی

 کشنا ویلسون دختر دبیرستانی است که بعد از تعطیل شدن از مدرسه در حال رفتن به خانه بود که ناگهان پلیس آمریکا به او حمله می کند و از او می خواهد که تسلیم شود؛ با اینکه این دختر ۱۴ ساله دستان خود را به نشانه تسلیم بالا برده بود، پلیس شوک الکتریکی او را بر زمین میاندازد.

Save