روز بهزیستی و تامین اجتماعی ؛ 25 تیر روز بهزیستی و تامین اجتماعی ؛ 25 تیر

روز بهزیستی و تامین اجتماعی

۲۵ تیر روز بهزیستی و تامین اجتماعی ، روز بهزیستی و تامین اجتماعی چه روزی است

روز بهزیستی و تامین اجتماعی

سازمان بهزیستی کشور در سال  ۱۳۵۹ تشکیل شد

سازمان بهزیستی کشور، به موجب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ در جهت تحقق مفاد اصول ۳، ٢١ و ٢۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است.

روز بهزیستی و تامین اجتماعی

۲۵ تیرماه در کشورمان ایران” روز بهزیستی و تامین اجتماعی” نامگذاری شده است.

سازمان بهزیستی

سازمان بهزیستی کشور، به موجب لایحه قانونی سال ۱۳۵۹ در جهت تحقق مفاد اصول ۳، ٢١ و ٢۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شده است.
در واقع بهزیستی، سازمانی فرهنگی، اجتماعی و امدادی است که به منظور گسترش رحمت الهی در جامعه و حفظ ارزش ها و کرامات والای انسانی، مجموعه خدماتی را ارائه می دهد. سازمان بهزیستی برای کمک به قشرهای محروم و انسان هایی که بنا به دلایل محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ارثی و نیز داشتن مشکلات جسمی، روانی، عاطفی، گرفتار مشکلات و دچار عدم تعادل شده اند، تأسیس شده است.

سازمان بهزیستی با کمترین حمایت های دولتی و با تکیه بر مشارکت مردمی و همکاری سازمان ها، در راه گسترش خدمات توان بخشی، امدادی، بازپروری و کمک به تأمین حداقل نیازهای گروه های کم درآمدی که قادر به توانایی و خودکفایی اقتصادی نیستند، فعالیت می کند.

روز بهزیستی و تامین اجتماعی

بهزیستی، سازمانی فرهنگی، اجتماعی و امدادی است

روش های موجود برای ارائه خدمات بهزیستی
خدمات بهزیستی در سه بخش به نیازمندان و مدد جویان عرضه می شود:
۱- امور فرهنگی و پیشگیری : در این بخش دو دفتر فعالیت می کنند، دفتر آموزش و پژوهش و و دفتر پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی.

۲-امور اجتماعی : در این بخش، کار از پیچیدگی برخوردار است. بازآموزی و بازپروری گروههایی چون معتادان، متکدیان، زنان ویژه ، فرزندان و زنان بی سرپرست و مانند اینها نیازمند مشارکت عمومی و یاری همه جانبه است ،به این منظور باید مربیان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی ورزیده به کار گرفته شوند.

۳-خدمات امور توانبخشی : از طریق دفاتر توانبخشی و امور اجتماعی معلولین، توانبخشی حرفه ای و دفتر توانپزشکی، پیراپزشکی و وسایل توانبخشی به معلولین جسمی و ذهنی، خدمات توانبخشی ارائه می شود. دریافت کنندگان خدمات از این بخش، نابینانیان ، ناشنوایان و معلولان جسمی – حرکتی هستند . افراد دارای معلولیت ذهنی با توجه به بهره هوشی به سه گروه عمیق ( ایزوله) تربیت بدنی و آموزش پذیر تقسیم می شوند. همچنین معلولین جسمی و ذهنی توام که از بدترین نوع معلولیت ها است، زیر پوشش این بخش از سازمان بهزیستی هستند.

روز بهزیستی و تامین اجتماعی

بخش عمده منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود

عوامل پیدایش تأمین اجتماعی
اختلاف شرایط، امکانات، ویژگی های طبیعی، چگونگی نظام های حاکم بر اجتماعات و استعدادهای افراد، ایجاب می کند که زندگی همه انسان ها، در یک سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار باشند. از دیرباز، بشر شاهد محرومیت ها و کمبودهای فراوانی بوده است؛ بیکاری، بیماری، نقص عضو، سوانح و حوادث را بر پیکر برخی هم نوعان احساس می کرد و رنج می برد و برای درمان آن، راه های مستقل و محترمانه ای را جست و جو و ارائه می کرد که یکی از آن ها «تأمین اجتماعی» است.

به طورکلی، وجود سه عامل، زمینه پیدایش«تأمین اجتماعی» را در دنیا فراهم آورده است: اول، نفع شخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع خود قائل است؛ دوم، احساس خیرخواهی و نوع دوستی؛ سوم، احساس سرنوشت مشترک که می توان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر نمود.

سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند قابل ادغام با هیچ یک از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی باشد.

تکیه‌گاه اصلی سازمان تأمین اجتماعی مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است. اصول و مبانی بیمه‌گری این سازمان به نحوی تنظیم شده که بین اهداف اصلی آن با اهداف کلان نظام اقتصادی کشور همسویی کامل وجود دارد.

تعهدات سازمان تامین اجتماعی برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده و بالاترین حد این استانداردها را در بر می‌گیرد. چگونگی تحقق این تعهدات و ارایه خدمات به وسیله این سازمان را قانون معین کرده است.

مهم‌ترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن:
– حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری
–  مستمری بازنشستگی
– مستمری از کارافتادگی
– مستمری بازماندگان
– مقرری بیمه بیکاری
– غرامت دستمزد ایام بیماری
– پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
– کمک هزینه ازدواج

منابع :

hawzah.net

hamshahrionline.ir

tebyan.net

روز بهزیستی و تامین اجتماعی

مناسبت های ایرانی و جهانی

آرشیو

تاریخ دقیق تاسوعا و عاشورا 97 چه روزی است؟

تاسوعا و عاشورا ۹۷ برابر با چهارشنبه ۲۸ و پنجشنبه ۲۹ شهریور است. تاسوعا در لغت به معنای نهم بوده و روز بزرگداشت حضرت...