بازی آنلاین تیر و کمان bow chief بازی آنلاین تیر و کمان bow chief

بازی آنلاین تیر و کمان bow chief ؛ در این بازی آنلاین کم حجم ، تعدادی تیر در اختیار شما قرار میگیره که باید با این تیرها ، همه مراحل بازیو پشت سر بذارین. ضمنا باید مواظب باشن که هنگام تیراندازی ، تیرها به پرندگان برخورد نکنن چون تیرها رو به هدر میرن.
بازی آنلاین تیر و کمان bow chief

بازی آنلاین هدف گیری

آرشیو

بازی آنلاین تیر و کمان سه جنگاور TriniTas

بازی آنلاین تیر و کمان سه جنگاور TriniTas بازی آنلاین تیر و کمان سه جنگاور یک بازی مهیج در دنیای جادویی که دشمنان شیطانی...