نوشته های عاشقانه رمانتیک 1 نوشته های عاشقانه رمانتیک 1

نوشته های عاشقانه رمانتیک ۱

نوشته عاشقانه, رمانتیک ۱, متن عاشقانه دوستت دارم, متن های عاشقانه برای عشقم, نوشته های عاشقانه

نوشته های عاشقانه رمانتیک 1

نوشته های عاشقانه رمانتیک ۱

بیا قانون “دوستت دارم” را بین خودمان وضع کنیم
صبح ها تلفنت را بردار
به عکسم خیره شو
طوری که انگار قرار است
برای همیشه نباشم
“صبحت بخیر” را طوری بگو
که “عزیزم” ها و “جانم” هایش آزاد شود
و بریزد به رگ هایم
بگذار همین اول صبح تنِ من برایت بلرزد
و بترسم که مبادا روزی نباشی
دو فنجان قهوه ی ساده را بگذارم روی میز
و دلم بلرزد برای شنیدن یک ” دوستت دارم”
و تو نگاهت را بپاشی به فنجان های قهوه
و نگاه بی قرار من
دلم بخواهد که بگویی ” دوستت دارم”
و تو به جای هر بار گفتنش،
صدبار با نگاهت قربان صدقه م بروی
و من از فکر نداشتنت بمیرم و اسپند دود کنم
بیا با همین قانون ساده
کمی زندگی کنیم…

نوشته های عاشقانه رمانتیک 1

تمام تو مال من است.
و من خودخواهم درمالکیــت تو .
من لجبــازم در دوست داشتنت .
من مغــرورم به احســاست .
چون تو تنها تعلق در خاطر منی،
و این تمام دوست داشتن من است…

نوشته های عاشقانه رمانتیک 1

فهم عاقل را به عاشق، راه نیست…
هرچه گویم باز میگویی، که چیست ؟
باید اول ، ترک هشیاری کنی…
عشق را در خویشتن جاری کنی!
هر زمان گشتی تو مست جام عشق…
خویش را انداختی در دام عشق!
آن زمان شاید بدانی عشق چیست…
آن زمان شاید بدانی ….

نوشته های عاشقانه رمانتیک 1

نوشته های عاشقانه رمانتیک ۱

من نگاهش میڪنم
او هم نگاهم میڪند

او براے دل بریدن
من براے دل برے

عشق یعنی…
تار موهاے تنت مے ایستند

هر زمان ڪه اسم او را
روے لب مے آوری… ♥♥♥

نوشته های عاشقانه رمانتیک 1

♥بوے یلدا را میشنوی؟
انتهاے خیابان آذر …
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان …
قرارے طولانے به بلنداے یڪ شب….
شب عشق بازے برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده ….
عزم رفتن دارد….
..آسمان بغض میڪند …
میبارد…
خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست..

چند روزے بیشتر مهلت ماندن میدهد ….
آخرین نگاه بارانے اش را به درختان عریان میدوزد ..دستے تڪان میدهد قدمے برمیدارد سنگین و سرد

ڪاسه اے آب میریزم پشت پاے پاییز… ڪه….تمام میشود …
پاییز اے آبستن روزهاے عاشقے …

رفتنت به خیر ..
سفرت بے خطر ♥♥♥

نوشته های عاشقانه رمانتیک 1

♥ مرزها را بسته‌ام احساس امنیت ڪنے
با خیال راحت از آغوش من لذت ببر ♥♥♥

نوشته های عاشقانه رمانتیک 1

♥ من نگاهش میڪنم
او هم نگاهم میڪند

او براے دل بریدن
من براے دل برے

عشق یعنی…
تار موهاے تنت مے ایستند

هر زمان ڪه اسم او را
روے لب مے آوری…

متن عاشقانه دوست داشتن – اس ام اس دوست دارم

منبع:irannaz

اس ام اس عاشقانه

آرشیو

پیامک های شب بخیر گفتن | اس ام اس شبت بخیر 97

پیامک های شب بخیر گفتن, اس ام اس شب بخیر گفتن, اس ام اس عاشقانه شب بخیر گفتن پیامک های شب بخیر گفتن, اس...