پرسرعت‌ترین اینترنت را از کدام شرکت‌ها بگیریم؟ پرسرعت‌ترین اینترنت را از کدام شرکت‌ها بگیریم؟

این روزها که حتی برای باز کردن معمولی‌ترین صفحات کاربران ملزم به صرف
زمانی طولانی هستند شاید دانستن این که کدام شرکت‌های اینترنتی سرعت بیشتری
را برای کاربران خود فراهم می‌کنند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا بر بررسی‌های صورت
گرفته فروردین ماه امسال در زمینه اینترنت دو مگابیتی از ساعت یک الی هشت و
همچنین در بازه زمانی هشت الی ۱۶ شرکت آسیا تک بالاترین سرعت را برای
کاربران خود فراهم کرده و در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۴ شرکت عصر انتقال داده‌ها
(عصر تلکام) در رده اول قرار گرفته‌است.

طی ساعات یک تا هشت نیز به ترتیب شرکتهای شاتل، ایرانسل، عصر انتقال
داده‌ها و پارس آنلاین به مراتب در رده‌های بعدی پرسرعت‌ها قرارگرفته‌اند .

در ساعت هشت تا ۱۶ نیز عصر انتقال داده‌ها، نداگستر صبا، شاتل، ایرانسل،
ارتباطات مبین نت،‌ آریاناگستر اسپادانا و پارس آنلاین رده‌های دوم به بعد
سرعت را از آن خود کرده‌اند.

همچنین در ساعات ۱۶ تا ۲۴ آسیا تک،‌ آریانا گستر اسپادانا، شاتل و پیشگامان
توسعه ارتباطات دیگر شرکت‌هایی بودند که سرعتی به نسبت بالاتر از سایر
شرکت‌ها را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند.

اینترنت یک مگابیتی

اما در ارتباط با اینترنت یک مگابیتی طی ساعات یک تا هشت کاربران شرکت
ارتباطات مبین نت و در سایر ساعات شبانه روز شرکت افروز بالاترین سرعت را
تجربه کرده‌اند.

فروردین ماه امسال در بازه زمانی یک تا هشت، پارس آنلاین، شاتل، آسیا تک و
‌آریاناگستر اسپادانا به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم پرسرعت‌ها را
داشته‌اند.

همچنین طی ساعات هشت الی ۱۶ شرکت ارتباطات مبین نت، شاتل، عصر انتقال
داده‌ها، آسیا تک، پارس آنلاین، ‌آریاناگستر اسپادانا، نداگستر صبا، رسپینا
و افرانت دیگر شرکت‌هایی بوده‌اند که سرعتی بالا را برای کاربران خود
فراهم کرده‌اند.

همچنین طی ساعات ۱۶ تا ۲۴ ارتباطات مبین نت، شاتل، آسیا تک، ‌آریاناگستر
اسپادانا، عصر انتقال داده‌ها، پارس آنلاین، نداگستر صبا و داتک به ترتیب
دیگر شرکت‌هایی بوده‌اند که رتبه‌های دوم به بعد سرعت را از آن خود
کرده‌اند.

۵۱۲ کیلوبیت

بنا بر اعلام مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما) در زمینه اینترنت ۵۱۲
کیلوبیت نیز طی ساعت‌های ۱۶ تا ۲۴ و یک تا هشت شرکت عصر انتقال داده‌ها
(عصر تلکام) بالاترین سرعت را داشته‌ و در ساعات هشت الی ۱۶ شرکت آسیا تک
در رده اول سرعت این بخش قرار گرفته است.

طی ساعات یک تا هشت به ترتیب آسیا تک ، شاتل، پارس آنلاین، ‌آریاناگستر
اسپادانا ، ایرانسل و داده‌ پردازی فن آوا شرکت‌هایی بوده‌اند که در
رده‌های دوم به بعد سرعت قرار گرفته‌اند.

همچنین در بازه زمانی هشت الی ۱۶ شاتل ، ‌آریاناگستر اسپادانا، ایرانسل،
توسعه رسان پاسارگارد، پارس آنلاین و پیشگامان توسعه ارتباطات به ترتیب
رتبه‌های دوم تا هفتم سرعت را از آن خود کرده‌اند.

همچنین در ساعات ۱۶ تا ۲۴ به ترتیب آسیاتک، نداگستر صبا، شاتل، پیشگامان
توسعه ارتباط، ایرانسل، ‌آریاناگستر اسپادانا و داده پردازی فن آوا دیگر
شرکت‌هایی بوده‌اند که اینترنت را با سرعتی بیشتر از سایر شرکت‌ها در
اختیار کاربران خود قرار داده‌اند.

۲۵۶ کیلوبیت

به گزارش ایسنا، فروردین‌ماه امسال در حالی به پایان رسید که در حوزه
اینترنت ۲۵۶ کیلوبیتی طی ساعات یک تا هشت شرکت پارس آنلاین ،در بازه زمانی
هشت صبح تا ۱۶ ارتباطات مبین نت و در ساعات ۱۶ تا ۲۴ شرکت افروز در رده اول
پرسرعت‌های اینترنتی قرار گرفتند.

بنا بر این گزارش در این مدت طی ساعات یک تا هشت شرکت‌های افروز، ارتباطات
مبین نت، شاتل و ایرانسل رتبه‌های دوم تا پنجم جدول سرعت را به خود اختصاص
داده‌اند.

همچنین در بازه زمانی هشت تا ۱۶ پارس آنلاین، افروز، شاتل، عصر انتقال
داده‌ها وایرانسل پس از ارتباطات مبین نت بیشترین سرعت را برای کاربران خود
به ارمغان آورده‌اند.

در ساعات ۱۶ تا ۲۴ نیز به ترتیب ارتباطات مبین نت، شاتل، داده‌پردازی فن
آوا و ایرانسل رتبه‌های دوم تا پنجم پرسرعت‌های اینترنتی را از آن خود
کرده‌اند.

۱۲۸ کیلوبیت

اما در حوزه اینترنت ۱۲۸ کیلوبیتی در ساعات یک تا هشت و هشت الی ۱۶ شرکت
آسیاتک بیشترین سرعت را داشته و در ساعات ۱۶ تا ۲۴ عصر انتقال داده‌ها (عصر
تلکام) رتبه اول این بخش را به خود اختصاص داده‌است.

در این مدت در ساعات یک تا هشت شرکت‌های عصر انتقال داده‌ها، شاتل،
ایرانسل، داده پردازی فن آوا و پارس آنلاین در رده‌های بعدی سرعت قرار
گرفته اند.

همچنین در بازه زمانی هشت الی ۱۶ شرکت‌های شاتل، داده پردازی فن آوا و
ارتباطات مبین نت رده‌های دوم تا چهارم سرعت را از آن خود کرده‌اند.

طی ساعات ۱۶ تا ۲۴ نیز آسیا تک، شاتل و ایرانسل دررده‌های دوم تا چهارم جدول پرسرعت‌های اینترنتی قرار گرفته‌اند.

۶۴کیلوبیت

در زمینه اینترنت ۶۴ کیلوبیتی نیز در تمام ساعات شبانه‌روز شرکت شاتل
بالاترین سرعت را برای کاربران خود فراهم کرده و طی ساعات ۱۶ تا ۲۴ به
ترتیب ایرانسل و ‌آریاناگستر اسپادانا در رده‌های بعد از آن قرار
گرفته‌اند.

فناوری اطلاعات کامپیوتر و اینترنت

آرشیو

انواع روش‌های تبلیغ در تلگرام

روش‌های تبلیغ در تلگرام, تبلیغات بازدیدی تلگرام, تبلیغات کلیکی در تلگرام روش‌های تبلیغ در تلگرام, تبلیغات بازدیدی تلگرام در این مطلب از ابرتازه ها...