عکس زن و شوهری عاشقانه ، عکس رمانتیک دونفره عکس زن و شوهری عاشقانه ، عکس رمانتیک دونفره

عکس زن و شوهری عاشقانه ، عکس عاشقانه دونفره, عکس های زن و شوهر در بغل هم, عکس عاشقانه زن و مرد در اغوش هم, عکس بوسه های عاشقانه زن و شوهر, عکس رمانتیک دونفره.

عکس زن و شوهری عاشقانه , عکس رمانتیک دونفره

عکس زن و شوهری عاشقانه

عکس زن و شوهری عاشقانه ، عکس عاشقانه دونفره

تا دیروز ، هرچه می نوشتم عاشقانه بود
از امروز ، هرچه بنویسم صادقانه است
عاشقانه دوستت دارم . . .

عکس های زن و شوهر در بغل هم

عکس زن و شوهری عاشقانه ، عکس عاشقانه دونفره

بهانه میتراشی و مرا عذاب میدهی / به روح بی قرار من تو اضطراب میدهی
دلم پر از گلایه ها ، تنم اسیر درد و خون / ولی تو قهر با دلم برای لحظه ی مکن . . .

گالری عکس رمانتیک زن و شوهرهای عاشق

 عکس رمانتیک دونفره

گالری عکس رمانتیک زن و شوهرهای عاشق

کاش نامت را با خط بریل مینوشتند
صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد !

گالری عکس رمانتیک زن و شوهرهای عاشق

فـرض کـن بــه عـکــاس بـگـویــــــــم :
تـارهـای سـپـیــــــد را سـیــاه کـنـــــــد…
و چـیـــــن و چـروک هـا را مـاسـت مـالـــــــی…
و حـتـی از آن خـنـده هـا کـه دوسـت داری بـرایـم بـکـارد
بـاز هـم از نـگـاهـــــــــم پـیـداسـت چـقــــدر …
بـه نــبـــودنـــت خـیـره مـــانــــــده ام…

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

در پــــی دانـه مـرو همچـو کبوتــر ، کـه تــو را
عاقـبت بهــر یکـی دانـــــه ، بــــه دام انـدازنـد
صیـد کن شیـــر صفت، نیم بخور، نیم ببخش
تـا بــه هـرجـا کـه روی ، بـر تـو ســلام انـدازند . . .

عکس بوسه های عاشقانه زن و شوهر

عکس بوسه های عاشقانه زن و شوهر

عکس عاشقانه زن و مرد در اغوش هم

ای دل نگفتمت مرو از راه عاشقی ، رفتی؟
بسوز که این همه آتش سزای توست . . .
خوشی با خوبی فرق دارد
به خاطر خوبی ها
از خیلی خوشی ها ، باید گذشت . . .

عکسهای عاشقانه دختر و پسر

عکس عاشقانه دختر و پسر با متن پر احساس

گالری عکس رمانتیک زن و شوهرهای عاشق

عکس عاشقانه زن و مرد در اغوش هم

گالری عکس رمانتیک زن و شوهرهای عاشق

عکس های زن و شوهر در بغل هم

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

عکس زن و شوهری عاشقانه

عاشقانه ترین عکس های پر احساس

عکس های عاشقانه تاپ دونفره ،عکس داغ عاشقانه

رفتار عاشقانه ی زن را بایــد از دلتنگـیش فهمید

از شـــوق و بی تابیـش برای دیدار

از حس کودکانه اش برای آغــــــــوش

از خجالتش برای بوسـه گرفتن

زن بـی دلیل بهانه نمیگیرد

شاید بهانه ی دستانِ گرمـت را دارد

که دستانش را بگیری …..!

گالری عکس رمانتیک زن و شوهرهای عاشق

دلی دارم ز جنس سنگ و شیشه / چنان مهرت به جانم کرده ریشه
که در شش گوشه ی قلبم نوشته / عزیزم ، دوستت دارم همیشه . .

گالری عکس رمانتیک زن و شوهرهای عاشق

عکس رمانتیک دونفره

parsnaz

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...