عکس نوشته های عارفانه 96 | جملکس عاشقانه 2017 عکس نوشته های عارفانه 96 | جملکس عاشقانه 2017

عکس نوشته های عارفانه ۹۶ | جملکس عاشقانه ۲۰۱۷

عکس عاشقانه ، عکس نوشته زیبا, جملکس عاشقانه ۲۰۱۷ , عکس نوشته عارفانه ۹۶ , عکس متن دار عاشقانه, عکس غمگین زیبا, جملکس غمگین, عکس عاشقانه برای عشق, عکس تنهایی متن دار.

جملکس عاشقانه 2017 , عکس نوشته عارفانه 96

عکس متن دار عاشقانه, عکس غمگین زیبا

عکس نوشته های عارفانه ۹۶ ، جملکس عاشقانه ۲۰۱۷

جملکس غمگین, عکس عاشقانه برای عشق

جملکس عاشقانه 2017

عکس غمگین زیبا, عکس تنهایی متن دار

عکس نوشته های عارفانه 96

عکس عاشقانه برای عشق, عکس تنهایی متن دار

عکس عاشقانه ، عکس نوشته زیبا, جملکس عاشقانه ۲۰۱۷

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

دلبرا. .
در هوس دیدن رویت…
دل من تاب ندارد..
نگهم خواب ندارد…
قلمم گوشه دفتر…
غزلم ناب ندارد. ..
همه گو یند به انگشت اشاره
مگر این عاشق دلسوخته ….
ارباب ندارد..

تو کجایی..؟ گل باران…

ز فراقت دل من تاب ندارد.

عکس عاشقانه ، عکس نوشته زیبا

زندگی را گرتوانستی به کام
یک نفرشیرین کنی
یاتوانستی زمین تشنه ای را
سرخوش ازباران کنی
گرتوانستی تویک مرغ گرفتار
ازقفس بیرون کنی
یاتوانستی که دیوار اسارت
ازبناویران کنی
گرتوانستی به خوان رنگیت
یک رهگذر مهمان کنی
یاتوانستی بدون حاجتی هم
ذکر آن یزدان کنی
گر توانستی لباس بی ریای
عاشقی بر تن کنی
می توانی آن زمان
فریاد انسان بودنت
برکوی وبر برزن کنی..

  عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

عکس نوشته عارفانه ۹۶ , عکس متن دار عاشقانه

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

قصد جفاها نکنی ور بکنی با دل من
وا دل من وا دل من وا دل من وا دل من
قصد کنی بر تن من شاد شود دشمن من
وانگه از این خسته شود یا دل تو یا دل من
واله و مجنون دل من خانه پرخون دل من
بهر تماشا چه شود رنجه شوی تا دل من

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

جملکس غمگین, عکس عاشقانه برای عشق

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

دانلود عکس نوشته های عاشقانه جدید

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

گالری عکس نوشته عاشقانه ۲۰۱۷ با متن برای پروفایل

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

من به غیر از تو نخواهم چه بدانی چه ندانی
از درت روی نتابم چه بخوانی چه برانی

دل من میل تو دارد چه بجویی چه نجویی
دیده ام جای تو باشد چه بمانی چه نمانی

من که بیمار تو هستم چه بپرسی چه نپرسی
جان به راه تو سپارم چه بدانی چه ندانی

می توانی به همه عمر دلم را بفریبی
ور بکوشی ز دل من بگریزی نتوانی

جانی از بهر تو دارم چه بخواهی چه نخواهی
شعرم آهنگ تو دارد چه بخوانی چه نخوانی

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

عکس نوشته های عارفانه 96 , جملکس عاشقانه 2017

عکس نوشته های عارفانه ۹۶ | جملکس عاشقانه ۲۰۱۷

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...