نمازهای واجب کدامند؟ نمازهای واجب کدامند؟

نمازهای واجب کدامند؟

در این مطلب از ابرتازه ها نمازهای واجب را ذکر کرده ایم. در دین اسلام شش نماز بر انسان بالغ واجب است که می توانید آن ها را در زیر ببینید. با ما همراه باشید.

نمازهای واجب ٬ نماز های واجب چند رکعت است ٬ نماز های واجب چیست

نمازهای واجب ٬ نماز های واجب چیست

نمازهایی که بر انسان واجب است

خواندن شش نماز بر انسان بالغ واجب است که عبارت است از:

۱- نماز یومیه: نمازهاى واجب یومیّه بدین ترتیب است: ظهر و عصر، هر کدام چهار رکعت، مغرب سه رکعت، عشا چهار رکعت، صبح دو رکعت.

۲- نماز آیات: نمازی که به واسطۀ گرفتن خورشید و یا گرفتن ماه و … واجب مى‌شود.

۳- نماز میّت: خواندن نماز میت مسلمان دوازده امامى بر هر مکلّفى واجب است و اگر بعضى انجام دهند، از دیگران ساقط مى‌شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده‌اند.

۴-  نماز طواف واجب خانه کعبه.

۵- نماز قضاى پدر و مادرکه بر پسر بزرگتر واجب است.

۶- نمازى که به واسطۀ اجاره و نذر و قسم و عهد واجب مى‌شود.

======================
پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، م ۵۴۲
توضیح المسائل مراجع، م مابین دو مساله ۷۲۷ و ۷۲۸
توضیح المسائل مراجع، م 

منبع:afkarnews.ir

احکام دینی

آرشیو

احکام غسل‌های مخصوص خانم ها

غسل‌های مخصوص خانم ها, احکام غسل, انواع غسل زنان غسل‌های مخصوص خانم ها, احکام غسل در این مطلب از ابرتازه ها احکام غسل‌های مخصوص...