جملات زیبا در مورد خداوند (2) اس ام اس با موضوع خداوند جملات زیبا در مورد خداوند (2) اس ام اس با موضوع خداوند

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

در این مطلب از ابرتازه ها جملات زیبا در مورد خداوند را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

خدا همه عالم را برای شما

و شما را برای خودش آفریده است.

ببینید که چه مقام و منزلتی برای شما آفریده است

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

اس ام اس با موضوع خداوند

پذیرش اقتداری که خداوند به ما عطا کرده،

چیزی به جز شکرگزاری خالق و قبول موهبتش نیست.

موهبت او محدودیتی ندارد

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

اس ام اس خداوند

شریعت آن است که او را بپرستی،

و طریقت آن است که او را بطلبی،

و حقیقت …

آن است ، که او را ببینی..

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

متن های زیبا در مورد خداوند

الهى !

 بحق خودت

حضورم ده

و از جمال آفتاب آفرینت ،نورم ده.

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

متن درباره خدا

الهى !

 چگونه گویم نشناختمت که شناختمت

و چگونه گویم شناختمت که نشناختمت…

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

متن های زیبا در مورد خداوند

خدایا شروع سخن نام توست

وجودم به هر لحظه آرام توست

دل از نام و یادت بگیرد قرار

خوشم چونکه باشی مرا در کنار

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

جملات زیبا در مورد خدا

راهی به خدا دارد  خلوتگه  تنهایی

آنجا که روی از خود ،آنجا که به خود آیی

مجموعه ی لطف است و منظومه ی زیبایی

در عشق نمی گنجد این حسن تماشایی

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

اس ام اس خدا

خوشبختی یعنی

واقف بودن به اینکه هرچه داریم از رحمت خداست

وهرچه نداریم ازحکمت خدا

احساس خوشبختی یعنی همین!

خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست،بلکه لذت بردن ازداشته هاست.

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

سخنان خداوند

غمگین نباشید!

چراکه خوشبخت بودن می‌توانداز درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شمازاده شود.

خدا قفل بی‌کلید “نمی‌سازد”امکـان ندارد

مشکلى که‌برایت پیش آمده باشد راه‌ حل نداشته باشد.

کارهای خداحساب شده است

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

پیامک خداوند

اگر دیدی مردم از تو خوششان می‌آید

پس بدان آنها از نعمتی که خداوند به توعطا کرده خوششان آمده

و از عیوبی که خداوند آنها را پوشانده خبر ندارند

پس خدا را شکر کن و مغرور نشو

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

جملات زیبا درباره خداوند

اگر چشم امیدتان خدا باشد

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید

هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

جملات زیبا در مورد خداوند

دعا میڪنم زیر ایڹ سقف بلند

روے داماڹ زمیڹ

هرڪجا خستہ و پر غصہ شدے

دستی از غیب به دادت برسد

و چہ زیباست

ڪہ آڹ دست خدا باشد و بس

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

اس ام اس با موضوع خداوند

خدا جونم

به هیچ چیز جز خودت عادتم نده

و به هیچ کسی جز خودت محتاجم نکن

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

اس ام اس خداوند

باور کن

در تقدیر هر انسانی معجزه ای از طرف خدا

تعیین شده که قطعا در زندگی

در زمان مناسب نمایان خواهد شد

یک شخص خاص

یک اتفاق خاص

منتظر اعجاز خدادر زندگیت باش

بدون تردید

جملات زیبا در مورد خدا, جملات زیبا در مورد خداوند, جملات زیبا درباره خداوند

متن های زیبا در مورد خداوند

از شیخ بهایی پرسیدند:

خدا را در کجا یافتی ؟؟؟

فرمودند در قلب کسانی که بی دلیل

مهربانند…

گردآوری:بیتوته

اس ام اس مناسبتی

آرشیو

متن تبریک روز پزشک به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

نوشتن متن مناسب برای تبریک روز پزشک سخت و دشوار است؛ زیرا کلمه‌ای که بتواند حجم بزرگ مسئولیت پذیری و فداکاری پزشک را به...