عکس دونفره عشقی - عکس دونفره اسپرت برای پروفایل عکس دونفره عشقی - عکس دونفره اسپرت برای پروفایل

عکس دونفره عشقی – عکس دونفره اسپرت برای پروفایل

عکس عاشقانه غمگین, عکس عاشقانه متن دار

عکس عاشقانه دو نفره

عکس عاشقانه لب دادن

عکس دونفره عشقی . عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس دونفره 2018

عکس های عاشقانه,عکسهای عاشقانه جدید,عکس عاشقانه خفن

عکس دونفره عشقی . عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس دونفره 2018

عکس های عاشقانه,عکسهای عاشقانه جدید,عکس عاشقانه خفن

عکس های دونفره , عکسهای عاشقانه جدید,عکس عاشقانه خفن

عکس دونفره عشقی . عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس دونفره 2018

عکس های عاشقانه,عکسهای عاشقانه جدید,عکس عاشقانه خفن

عکس دونفره عشقی . عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس دونفره 2018

عکس های عاشقانه,عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس عاشقانه خفن

عکس دونفره عشقی . عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس دونفره 2018

*****عکس دونفره عشقی*****

در باغ دلم یک گل شاداب ندارم
از لذت دیدار شما خواب ندارم
صد دفتر صد برگ پر از شعر سفید است
در شان شما
یک غزل ناب ندارم

***** عکس دونفره اسپرت برای پروفایل *****

عکس دونفره عشقی . عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس دونفره 2018

*****عکس دونفره عشقی*****

ته فنجان قهوه ام
کف دستم
یا پیشانی ام را ببین
چیزی نمی بینی؟
مثلا خطی
حرفی
یا چیزی که بتوان تو را
به من نسبت داد ؟

***** عکس دونفره عشقی *****

 

بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی تمام نمی شوند
همش به آغوششان بدهکار می مانی
حضورشان گـرم است
سکوتشان خالی می کند دل ِآدم را
آرامش ِ صدایشان را کم می آوری !
هر دم هر لحظه کم می آوریشان
آخ که چقدر کم دارمت

عکس دونفره عشقی . عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس دونفره 2018

*****عکس دونفره عشقی*****

 

معجزه‌ها با باد رفته‌اند
و چشمانی که چشم مرا گرفت
همیشه در حاشیه‌ی آینه جا ماند
و پشت پنجره چقدر نیامد
آنکه قرار بود

***** عکس دونفره عشقی *****

 

ذهنـــم فلـــــج می شود
وقتــــــی می خــوانمــت و تــــــو نمی گویی جانــــــم ؟

*****عکس دونفره عشقی*****

 

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست
اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست
مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی !

عکس دونفره عشقی . عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس دونفره 2018

*****عکس دونفره عشقی*****

 

رفته اند !
نیستند
دلم ، صبر و قرارم ، دستانت ، نگاهت ، هوش از سرم
بیاورشان

***** عکس دونفره اسپرت برای پروفایل *****

 

درد داره
یکی می شه همه ی زندگیت
ولی هیچ جای زندگیت حضور نداره !

***** عکس دونفره عشقی *****

 

درد بزرگیه
برای کسی که متوجه نبودنت نیست
پرپر بشی
ولی وقتی بعد از یک روز در به دری و دلواپسی
بهش می گی نگرانت بودم دلم هزار راه رفت
تموم چیزی که می شنوی
یک مرسی خشک و خالیه

عکس دونفره عشقی . عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس دونفره 2018

***** عکس دونفره عشقی *****

 

چه “شوری” میزند دلم وقتی…
در چشم دیگران
انقدر “شیرین” میشوی !

*****عکس دونفره عشقی*****

 

چشمانت اتش به جان کدام راه گم کرده ای میزند باز که از حرارتش دل بی قرار من اینگونه میسوزد.. چند نگاه خسته دیگر به انتظارت
بنشینم .. چند شبانه.. چند عاشقانه..

عکس دونفره عشقی . عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس دونفره 2018

*****عکس دونفره عشقی*****

 

از این میعادگاه تکراری خسته ام …
بیا اینبار جای دیگری قرار بگذاریم ، برای با هم بودن !
جایی جز “خیالم”

عکس دونفره عشقی . عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس دونفره 2018

***** عکس دونفره عشقی *****

 

دیگر حالی نمی ماند وقتی گذشته ات با آینده تبانی کرده باشد …
مسیج زیبا بیقراریصفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند !
نمیدانم ، پس کی زندگی شروع می شود . . ؟

عکس دونفره عشقی . عکس دونفره اسپرت برای پروفایل,عکس دونفره 2018

عکس پروفایل

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...