احادیث امام علی (ع) درباره چهار ارزش برتر احادیث امام علی (ع) درباره چهار ارزش برتر

احادیث امام علی (ع) درباره چهار ارزش برتر

حدیث از امام علی, حدیث امام علی, احادیث از امام علی (ع)

در این مطلب از ابرتازه ها احادیث امام علی (ع) را ارائه می دهیم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

حدیث از امام علی, حدیث امام علی, احادیث امام علی (ع)

حدیث امام علی, احادیث امام علی (ع)

امام علی (ع) در این حکمت ها به دو موضوع اخلاقی و اجتماعی می پردازد.

حکمت ۱۳۲ نهج البلاغه؛

خدا را فرشته ایست که هر روز بانگ مى زند : بزایید براى مردن ، و فراهم آورید برای نابود شدن ، و بسازید براى ویران گشتن.

حکمت ۱۳۳ نهج البلاغه؛

دنیا گذرگاه عبور است ، نه جاى ماندن ؛ و مردم در آن دو دسته اند : یکى آن که خود را فروخت و به تباهى کشاند ، و دیگرى آن که خود را خرید و آزاد کرد.

حکمت ۱۳۴ نهج البلاغه؛

دوست ، دوست نیست مگر آن که حقوق برادرش را در سه جایگاه نگهبان باشد : در روزگار گرفتارى ، آن هنگام که حضور ندارد و پس از مرگ.

حکمت ۱۳۵ نهج البلاغه؛

کسى را که چهار چیز دادند ، از چهار چیز محروم نباشد : با دعا از اجابت کردن ، با توبه از پذیرفته شدن ، با استغفار از آمرزش گناه ، با شکرگزارى از فزونى نعمت ها .

منبع: yjc.ir

احادیث و سخنان بزرگان دین

آرشیو

احادیثی در مورد وظایف فرزندان در قبال والدین

وظایف فرزندان در قبال والدین, حدیث در مورد وظایف فرزند در برابر والدین, حدیث درباره احترام به والدین وظایف فرزندان در قبال والدین, حدیث...