برآورده شدن حاجات با ختم سوره حمد برآورده شدن حاجات با ختم سوره حمد

برآورده شدن حاجات با ختم سوره حمد

براورده شدن حاجات با سوره حمد, تلاوت سوره حمد

در این مطلب از ابرتازه ها نحوه ختم سوره حمد برای برآورده شدن حاجات را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

متن سوره حمد, معنی سوره حمد, ختم سوره حمد

معنی سوره حمد, ختم سوره حمد

(اعمال زیر را از روز یکشنبه شروع کنید) قبل از شروع غسل کنید. سپس سه مرتبه صلوات بفرستید. دو رکعت نماز بخوانید به قصد طلب حاجت و پس از اتمام نماز سه مرتبه صلوات بفرستید. روز یکشنبه بعد از نماز ۷۰ مرتبه سوره حمد را بخوانید.ø روز دوشنبه بعد از نماز ۶۰ مرتبه سوره حمد را بخوانید.ø روز […]

(اعمال زیر را از روز یکشنبه شروع کنید)

قبل از شروع غسل کنید.

سپس سه مرتبه صلوات بفرستید.

دو رکعت نماز بخوانیدبه قصد طلب حاجت و پس از اتمام نماز سه مرتبه صلوات بفرستید.

* روز یکشنبه بعد از نماز ۷۰ مرتبه سوره حمد را بخوانید.

* روز دوشنبه بعد از نماز ۶۰ مرتبه سوره حمد را بخوانید.

* روز سه شنبه بعد از نماز ۵۰ مرتبه سوره حمد را بخوانید.

* روز چهارشنبه بعد از نماز ۴۰ مرتبه سوره حمد را بخوانید.

* روزپنجشنبه بعد از نماز۳۰ مرتبه سوره حمد را بخوانید.

* روز جمعه بعد از نماز ۲۰ مرتبه سوره حمد را بخوانید.

* روز شنبه بعد از نما ز۱۰ مرتبه سوره حمد را بخوانید.

منبع: شفاخانه

داروخانه معنوی

آرشیو

دعای مقاتل بن سلیمان برای برآورده شدن حاجت

دعای مقاتل بن سلیمان, دعای مقاتل بن سلیمان با معنی دعای مقاتل بن سلیمان, دعای مقاتل بن سلیمان با معنی در این مطلب از...