رسم عجیب در عروسی چینی ها رسم عجیب در عروسی چینی ها

رسم عجیب در عروسی چینی ها

رسم عجیب, رسم عجیب ازدواج, رسم عجیب چین

در این مطلب از ابرتازه ها درباره رسم عجیب در عروسی چینی ها توضیحاتی را بیان می نماییم. با ما همراه باشید.

رسم عجیب و باحال عروسی, رسمی عجیب در عروسی چینی‌, عروسی چینی ها

رسمی عجیب در عروسی چینی‌, عروسی چینی ها

چه کسی فکرش را می‌کرد که سیگار زمانی نقش مهمی در عروسی چینی‌ها داشته؟ توماس ساوین، کلکسیون‌دار عکس، یک سری نگاتیو در یک کارخانۀ بازیافت در پکن پیدا کرده که پرده از رسمی عجیب در عروسی چینی‌ها برمی‌دارد.

در این رسم عجیب، عروس سیگار مردان حاضر در عروسی را روشن می‌کند، و سپس به انجام بازی‌هایی با محوریت سیگار با داماد می‌پردازد. این رسم به تدریج در حال محو شدن است.

توماس ساوین، اصالتاً فرانسوی است، اما در پکن به سر می‌برد. او در سال ۲۰۰۹، در یک کارخانۀ بازیافت نگاتیوهایی از این مراسم پیدا کرد و از آن زمان پروژۀ “معدن نقرۀ پکن” را کلید زده تا کشفیاتش را در مدون کند. کشفیات او شامل نیم میلیون عدد نگاتیو می‌شود.

او می‌گوید: “من متوجه فرصتی برای نجات خاطرات رهاشده شدم، با کارخانه معامله کردم تا این نگاتیوها را کیلویی به من بفروشد.” او این مجموعه عکسها را تحت عنوان کتابی به نام “تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند” به چاپ رسانده است.

رسم عجیب و باحال عروسی, رسمی عجیب در عروسی چینی‌, عروسی چینی ها

رسم عجیب چینی‌ها

رسم عجیب و باحال عروسی, رسمی عجیب در عروسی چینی‌, عروسی چینی ها

رسم عجیب

رسم عجیب و باحال عروسی, رسمی عجیب در عروسی چینی‌, عروسی چینی ها

رسمی عجیب در عروسی چینی‌

رسم عجیب و باحال عروسی, رسمی عجیب در عروسی چینی‌, عروسی چینی ها

رسم عجیب شب عروسی در کره جنوبی

رسم عجیب و باحال عروسی, رسمی عجیب در عروسی چینی‌, عروسی چینی ها

رسم عجیب و باحال عروسی

رسم عجیب و باحال عروسی, رسمی عجیب در عروسی چینی‌, عروسی چینی ها

رسم عجیب ازدواج

رسم عجیب و باحال عروسی, رسمی عجیب در عروسی چینی‌, عروسی چینی ها

فرهنگ زندگی

رسم عجیب و باحال عروسی, رسمی عجیب در عروسی چینی‌, عروسی چینی ها

رسم عجیب چینی‌ها

رسم عجیب و باحال عروسی, رسمی عجیب در عروسی چینی‌, عروسی چینی ها

رسم عجیب و باحال عروسی, رسمی عجیب در عروسی چینی‌, عروسی چینی ها

منبع:fararu.com

فرهنگ، آداب و رسوم

آرشیو

آشنایی با آداب و رسوم عید نوروز در شوشتر

آداب و رسوم عید نوروز در شوشتر, رسم مردم شوشتر در نوروز, مراسم عید نوروز آداب و رسوم عید نوروز در شوشتر, رسم مردم...