داستان ضرب المثل حرف های بند تنبونی داستان ضرب المثل حرف های بند تنبونی

داستان ضرب المثل حرف های بند تنبونی

ریشه ضرب المثل, ریشه ضرب المثل حرفهای بند تنبونی

در این مطلب از ابرتازه ها داستان ضرب المثل حرف های بند تنبونی را بیان می نماییم. برای خواندن این داستان با ما همراه باشید.

ضرب المثل, ضرب المثل با معنی, ضرب المثل حرف های بند تنبونی

ضرب المثل با معنی, ضرب المثل حرف های بند تنبونی

در زمان امیر کبیر هرج و مرج در بازار به حدی بود که که هر کس در مغازه اش از همه نوع جنسی می فروخت. به دستور امیر کبیر هر کسی ملزم به فروش اجناس هم نوع با یکدیگر شد، مثلا پارچه فروش فقط پارچه، کوزه گر فقط کوزه و همه به همین شکل.

پس از مدتی به امیر کبیر خبر دادند شخصی به همراه توتون و تنباکو، بند تنبان، هم می فروشد، امیر کبیر دستور داد او را حاضر کردند و از او دلیل کارش را پرسیدند، آن شخص در جواب گفت: کسی که تنباکو از من می خرد ممکن است هنگام استعمال به سرفه بیافتد و در اثر این سرفه بند تنبانش پاره شود. لذا من بند تنبان را به همراه تنباکو می فروشم.

از آن زمان کار و حرف بی ربط را به حرفهای بند تنبونی مثال می زنند.

منبع:wikiblog.persianblog.ir 

856
0

سرگرمی

آرشیو

کاریکاتورهای جالب و پر معنی از اتفاقات روز جامعه

کاریکاتورهای جالب و پر معنی, کاریکاتور خنده دار, کاریکاتور روز کاریکاتورهای جالب و پر معنی, کاریکاتور خنده دار کاریکاتور مصاف مرگ و زندگی برای...