عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018 عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته های دخترونه جدید عکس نوشته زیبا و جدید عکس نوشته جدید خنده دار عکس نوشته های پسرونه ۲۰۱۸ دانلود عکس نوشته های غمگین عکس نوشته جدید۹۷ عکس نوشته های رمانتیک عکس نوشته های عاشقانه و زیبا عکس نوشته های عاشقانه جدید دانلود عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های پسرونه 2018 دانلود عکس نوشته های غمگین

عکس نوشته جدید97 عکس نوشته های رمانتیک

عکس نوشته های دخترونه جدید جدید عکس نوشته جدید

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا عکس نوشته های عاشقانه جدید

عکس نوشته های عاشقانه جدید دانلود عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه ۲۰۱۸

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

ای بوی تو گرفته تن پوش کهنه ی من
چه خوبه با تو رفتن رفتن همیشه رفتن
چه خوبه مثل سایه همسفر تو بودن
هم قدم جاده ها تن به سفر سپردن

چی می شد شعر سفر بیت آخرین نداشت
عمر پوچ من و تو دم واپسین نداشت
آخر شعر سفر آخر عمر منه
لحظه ی مردن من لحظه ی رسیدنه

منو با خودت ببر ای تو تکیه گاه من
خوبه مثل تن تو با تو همسفر شدن
منو با خودت ببر من حریص رفتنم
عاشق فتح افق دشمن برگشتنم

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

 دانلود عکس نوشته های غمگین عکس نوشته های عاشقانه و زیبا

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

دانلود جملکس های شاعرانه و عکس نوشته عاشقانه

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته های عاشقانه جدید دانلود عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است
وز پی دیدن او دادن جان کار من است
شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز
هر که دل بردن او دید و در انکار من است
ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو
شاهراهیست که منزلگه دلدار من است
بنده طالع خویشم که در این قحط وفا
عشق آن لولی سرمست خریدار من است
طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش
فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است
باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران
کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است
شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود
نرگس او که طبیب دل بیمار من است
آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت
یار شیرین سخن نادره گفتار من است

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته جدید خنده دار عکس نوشته های پسرونه و دخترونه ۲۰۱۸

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید دخترونه عکس نوشته جدید۹۷ عکس نوشته های رمانتیک

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید رمانتیک دخترونه و پسرونه 2018

عکس نوشته زیبا و جدید دخترونه جدید عکس نوشته جدید خنده دار عکس نوشته های پسرونه ۲۰۱۸ دانلود عکس نوشته های غمگین عکس نوشته جدید۹۷ عکس نوشته های رمانتیک عکس نوشته های عاشقانه و زیبا عکس نوشته های عاشقانه جدید دانلود عکس نوشته های زیبا

عکس های عاشقانه و رمانتیک

آرشیو

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین 2020

عکس پروفایل جدید دخترونه خاص و عکس عاشقانه غمگین عکس پروفایل جدید دخترونه ۲۰۲۰ , عکس پروفایل شیک, پروفایل دخترونه خاص, عکس عاشقانه غمگین,...